2015-05-21 VERSLO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO EIGA - ZAPYŠKIO MIESTELIS, NEMUNO PAKRANTĖ

Zapyškio bendruomenės centras įgyvendindamas vietos projektą „Aplinkos tvarkymo ir įvairesnio poilsio skatinimas Zapyškio krašte“ buvo įsipareigojas prie projekto prisidėti apie 1842 valandų trukmės savanorišku darbu (įnašu natūra), kurio vertė daugiau kaip 7000 eurų. Suplanuoti nemokami savanoriški darbai atliekami projekto įgyvendinimo laikotarpiu, t.y. nuo 2014 metų liepos 1 dienos iki 2015 metų birželio 30 dienos.

Tags: 

2014-07-01 Pradėtas vykdyti projektas „Aplinkos tvarkymo ir įvairesnio poilsio skatinimas Zapyškio krašte“

Zapyškio bendruomenės centras 2014 m. liepos 1 d. pradėjo vykdyti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Aplinkos tvarkymo ir įvairesnio poilsio skatinimas Zapyškio krašte“ Nr.LEADER-13-KAUNAS-05-008. Vietos projekto vykdymo sutartis buvo pasirašyta 2014 m. kovo 24 d., suplanuota projektą įvykdyti per 12 mėnesių iki 2015 m. birželio 30 d., o sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis numatyta finansuoti iki 102000,00 Lt (arba 80 proc.) visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

2013-05-15 Projektas „Gyvos tradicijos – darni šeima – stipri bendruomenė“

Zapyškio bendruomenės centras nuo 2012 m. gegužės 1 dienos iki 2013 m. balandžio 30 d. vykdo projektą „Gyvos tradicijos – darni šeima – stipri bendruomenė“ pagal „Kauno rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategijos“ prioriteto „Kaimo vietovių socialinės infrastruktūros gerinimas telkiant Kauno rajono bendruomenę, stiprinant jos saugumą ir solidarumą“ priemonę „Kaimo gyventojų solidarumo ir įtraukimo į rajono viešąjį gyvenimą stiprinimas”. Projekto tikslas „Sudaryti sąlygas Zapyškio seniūnijos jaunoms šeimoms, auginančioms vaikus, dalyvauti kūrybinėje-kultūrinėje-bendruomeninėje veikloje ir puoselėti esamas bei kurti naujas krašto tradicijas“.

Tikslui pasiekti įgyvendinta eilė veiklų. Įrengtas bendruomenės centro kambarys: įsigyta baldai, kompiuteris, projektorius, akustinė sistema, kas sudaro puikias sąlygas 15-20 žmonių grupių užsiėmimams.

Nupirkta liaudies instrumentų (kanklių, lumzdelių, skudučių, basetlė), akustinių gitarų su priedais. Pagal profesionaliai paruoštas programas Zapyškio seniūnijos vaikai ir jaunimas turėjo puikias galimybes išmokti groti šiais liaudies instrumentais ir gitaromis. Tėvams skaitytas paskaitų ciklas „Tėvų ir vaikų santykiai, tradicijų puoselėjimas šeimoje".

Įsigytas trifazis elektros generatorius su priedais, padedantis kokybiškiau organizuoti lauko renginius: Sekmines, Rasų, miestelio, sporto šventes ir kt.

Projekto dalis – 2012 m. vasarą organizuota vaikų-tėvų stovykla „Židinys“. Stovyklos dalyviai mokėsi groti gitaromis, liaudies instrumentais, piešė, drožinėjo, lipdė iš molio, pynė juostas, sportavo, šoko, linksminosi, susipažino su maistiniais ir vaistiniais augalais.

Atnaujinta Zapyškio bendruomenės svetainė www.zapyskis.lt.

Projektas „Gyvos tradicijos – darni šeima – stipri bendruomenė“ ne tik sudarė sąlygas Zapyškio seniūnijos žmonėms dalyvauti įvairioje veikloje, bet ir padėjo jiems labiau susitelkti. Projekto dalyviai labai gerai įvertino vykdytą veiklą ir pageidauja dalis jų taptų tradicinėmis.

 

Zapyškio bendruomenės centro pirmininkė Vilija Tarnavičiūtė

Puslapiai