Kalendorius


Kiti įrašai


Kiti įrašai


Kiti įrašai


Kiti įrašai


Kiti įrašai


Kiti įrašai

2015-12-29 Informacija apie projekto „Zapyškio bendruomenės verslo padalinio stiprinimas“ įgyvendinimą

Šių metų gruodžio mėnesį 31 dieną baigiame įgyvendinti veiklos projektą „Zapyškio bendruomenės verslo padalinio stiprinimas“, pasirašytą 2015 m. balandžio 27 d.  su Socialinių paslaugų priežiūros Departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTĮ Nr. NOBP1-11.


Kiti įrašai

2015-09-30 INFORMACIJA APIE VYKDOMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO EIGĄ

             Šių metų gegužės mėnesį rašėme, kad Zapyškio bendruomenės centras įgyvendindamas veiklos projektą „Zapyškio bendruomenės verslo padalinio stiprinimas“, 2015 m. balandžio 27 d. pasirašė su Socialinių paslaugų priežiūros Departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTĮ Nr. NOBP1-11.


Kiti įrašai


Kiti įrašai


Kiti įrašai

2015-08-03 DISKUSIJA BENDRUOMENIŲ FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO KLAUSIMAIS

             2015 metų liepos mėn. 30 dieną  surengėme Kauno rajono Zapyškio bendruomenės centro ir kelių Kauno miesto bendruomenių, dalyvaujant Kauno rajono VVG atstovei, diskusiją bendruomenių finansinio savarankiškumo klausimais adresu Gamtos g.1., Dievogalos k., Zapyškio sen., Kauno r. ir diskutavome apie bendruomenių finansinį savarankiškumą, didesnį bendradarbiavimą, partnerystę, galimybę imtis bendruomenėms verslų.


Kiti įrašai

2015-07-31 Projektas „Aplinkos tvarkymo ir įvairesnio poilsio skatinimas Zapyškio krašte“ - jau įgyvendintas!

          Zapyškio bendruomenės centras, kaip ir buvo suplanavęs, 2015 metais liepos mėnesio 31 dieną baigė įgyvendinti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą vietos projektą „Aplinkos tvarkymo ir įvairesnio poilsio skatinimas Zapyškio krašte“ Nr.LEADER-13-KAUNAS-05-008.


Kiti įrašai


Kiti įrašai


Kiti įrašai

2015-07-03 Sportuoti – linksma, įdomu, naudinga, 2015 m. gegužės 28 d. Nr. SS - 104

 Zapyškio bendruomenės centras, siekdamas padidinti bendruomenės narių fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos poreikį bei paskatinti juos sistemingai sportuoti, parengė ir įgyvendino projektą „Sportuoti – linksma, įdomu, naudinga“. Projektas pradėtas įspūdingu Klaipėdos uosto akvatorijos apžvalginiu kruizu.  Surengta išvažiuojamoji, aktyvaus judėjimo  ir sistemingo sportavimo motyvacinė savaitė „Sveikatingumo savaitė kitaip“ Giruliuose. 25 dalyviai visą savaitę aktyviai sportavo.


Kiti įrašai

2015-06-30 VERSLO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO EIGA - JADAGONIŲ PILIAKALNIO IR JADAGONIŲ KOPLYČIOS PRIEGŲ TERITORIJA

Zapyškio bendruomenės centras įgyvendindamas vietos projektą „Aplinkos tvarkymo ir įvairesnio poilsio skatinimas Zapyškio krašte“ birželio mėnesį baigė atlikti visus numatytus pagal projektą savanoriškus darbus. Šioje apžvalgoje pateikiame iš birželio mėnesio 14 dienos įvykusių Jadagonių piliakalnio ir Jadagonių koplyčios prieigų tvarkymo darbų vaizdinę medžiagą.


Kiti įrašai

2015-06-29 INFORMACIJA APIE VYKDOMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO EIGĄ

 

 

            Šių metų gegužės mėnesį rašėme, kad Zapyškio bendruomenės centras įgyvendindamas veiklos projektą „Zapyškio bendruomenės verslo padalinio stiprinimas“, 2015 m. balandžio 27 d. pasirašė su Socialinių paslaugų priežiūros Departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTĮ Nr. NOBP1-11.


Kiti įrašai


Kiti įrašai

2015-06-08 VERSLO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO EIGA - ALTONIŠKIŲ PILIAKALNIO TVARKYMAS

Zapyškio bendruomenės centras šių metų birželio mėnesį rašė, kad įgyvendindamas vietos projektą „Aplinkos tvarkymo ir įvairesnio poilsio skatinimas Zapyškio krašte“ ir vykdydamas savanoriškus darbus pateiks iš Altoniškių ir Jadagonių piliakalnių tvarkymo darbų vaizdinę medžiagą. Dabar pateikiame vaizdinę medžiagą iš jau įvykusio š.m.


Kiti įrašai

2015-06-01 VERSLO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO EIGA KLUONIŠKIŲ, DIEVOGALOS, VILEMŲ KAIMUOSE

 Zapyškio bendruomenės centras šių metų gegužės mėnesį rašė, kad įgyvendindamas vietos projektą „Aplinkos tvarkymo ir įvairesnio poilsio skatinimas Zapyškio krašte“  buvo įsipareigojas prie projekto prisidėti apie 1842 valandų trukmės savanorišku darbu (įnašu natūra), kurio vertė daugiau kaip 7000 eurų. Suplanuoti nemokami savanoriški darbai atliekami projekto įgyvendinimo laikotarpiu, t.y. nuo 2014 metų liepos 1 dienos iki 2015 metų birželio 30 dienos.


Kiti įrašai

2015-05-21 VERSLO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO EIGA - ZAPYŠKIO MIESTELIS, NEMUNO PAKRANTĖ

Zapyškio bendruomenės centras įgyvendindamas vietos projektą „Aplinkos tvarkymo ir įvairesnio poilsio skatinimas Zapyškio krašte“ buvo įsipareigojas prie projekto prisidėti apie 1842 valandų trukmės savanorišku darbu (įnašu natūra), kurio vertė daugiau kaip 7000 eurų. Suplanuoti nemokami savanoriški darbai atliekami projekto įgyvendinimo laikotarpiu, t.y. nuo 2014 metų liepos 1 dienos iki 2015 metų birželio 30 dienos.

Tags: 

Kiti įrašai


Kiti įrašai


Kiti įrašai


Kiti įrašai

2014-07-01 Pradėtas vykdyti projektas „Aplinkos tvarkymo ir įvairesnio poilsio skatinimas Zapyškio krašte“

Zapyškio bendruomenės centras 2014 m. liepos 1 d. pradėjo vykdyti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Aplinkos tvarkymo ir įvairesnio poilsio skatinimas Zapyškio krašte“ Nr.LEADER-13-KAUNAS-05-008. Vietos projekto vykdymo sutartis buvo pasirašyta 2014 m. kovo 24 d., suplanuota projektą įvykdyti per 12 mėnesių iki 2015 m. birželio 30 d., o sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis numatyta finansuoti iki 102000,00 Lt (arba 80 proc.) visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.


Kiti įrašai


Kiti įrašai

2013-05-22 Sekminės Zapyškyje – su dainomis ir šokiais

Sekminės 2013

            Karštą gegužės 19–tos dienos popietę zapyškiečiai ir miestelio svečiai rinkosi į Zapyškio vasaros estradą, kur, po šv. mišių bažnyčioje, skambėjo gražiausios dainos. Sekminės krikščioniškame pasaulyje minimos, kaip Šventosios Dvasios nužengimo į Žemę dieną, tačiau lietuvių liaudyje ši šventė traktuojama kaip augmenijos ir naminių gyvulių garbinimo diena. Ypatinga galia suteikiama jauniems berželiams.


Kiti įrašai

2013-05-15 Projektas „Gyvos tradicijos – darni šeima – stipri bendruomenė“

Zapyškio bendruomenės centras nuo 2012 m. gegužės 1 dienos iki 2013 m. balandžio 30 d. vykdo projektą „Gyvos tradicijos – darni šeima – stipri bendruomenė“ pagal „Kauno rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategijos“ prioriteto „Kaimo vietovių socialinės infrastruktūros gerinimas telkiant Kauno rajono bendruomenę, stiprinant jos saugumą ir solidarumą“ priemonę „Kaimo gyventojų solidarumo ir įtraukimo į rajono viešąjį gyvenimą stiprinimas”. Projekto tikslas „Sudaryti sąlygas Zapyškio seniūnijos jaunoms šeimoms, auginančioms vaikus, dalyvauti kūrybinėje-kultūrinėje-bendruomeninėje veikloje ir puoselėti esamas bei kurti naujas krašto tradicijas“.

Tikslui pasiekti įgyvendinta eilė veiklų. Įrengtas bendruomenės centro kambarys: įsigyta baldai, kompiuteris, projektorius, akustinė sistema, kas sudaro puikias sąlygas 15-20 žmonių grupių užsiėmimams.

Nupirkta liaudies instrumentų (kanklių, lumzdelių, skudučių, basetlė), akustinių gitarų su priedais. Pagal profesionaliai paruoštas programas Zapyškio seniūnijos vaikai ir jaunimas turėjo puikias galimybes išmokti groti šiais liaudies instrumentais ir gitaromis. Tėvams skaitytas paskaitų ciklas „Tėvų ir vaikų santykiai, tradicijų puoselėjimas šeimoje".

Įsigytas trifazis elektros generatorius su priedais, padedantis kokybiškiau organizuoti lauko renginius: Sekmines, Rasų, miestelio, sporto šventes ir kt.

Projekto dalis – 2012 m. vasarą organizuota vaikų-tėvų stovykla „Židinys“. Stovyklos dalyviai mokėsi groti gitaromis, liaudies instrumentais, piešė, drožinėjo, lipdė iš molio, pynė juostas, sportavo, šoko, linksminosi, susipažino su maistiniais ir vaistiniais augalais.

Atnaujinta Zapyškio bendruomenės svetainė www.zapyskis.lt.

Projektas „Gyvos tradicijos – darni šeima – stipri bendruomenė“ ne tik sudarė sąlygas Zapyškio seniūnijos žmonėms dalyvauti įvairioje veikloje, bet ir padėjo jiems labiau susitelkti. Projekto dalyviai labai gerai įvertino vykdytą veiklą ir pageidauja dalis jų taptų tradicinėmis.

 

Zapyškio bendruomenės centro pirmininkė Vilija Tarnavičiūtė


Kiti įrašai

2013-05-14 Zapyškietis Rokas Zastartas pristato savo sukurtą papuošalų kolekciją

Prieš septynerius metus Kauno taikomosios dailės mokykloje zapyškietis Rokas Zastartas įgijo juvelyro specialybę. Šiuo metu kuria rankų darbo papuošalus iš žalvario, bet gali priimti užsakymus ir iš sidabro. Taiso sidabrinius papuošalus. 
Šių metų kovo 8, 9, 10 dienomis jaunasis meistras dalyvo Kauno Kaziuko mugėje.

Kiti įrašai

2013-05-14 Klubas „Saulėgrąža“ kviečia į turgelį „Pravėdink spintą“

Gegužės paskutinį šeštadienį 25 d. 11 val. Zapyškio lauko estradoje vyks sendaikčių turgelis. 

„Pravėdinę“ spintas, atsivežkite Jums nebereikalingų rūbų, avalynės, žaislų, indų ir t.t. Viskas turi būti naudinga ir tinkama naudoti. 

Gal ir Jūs įsigysite gerų daiktų!

Norintiems pasiteirauti tel. 542-352 ir 8-650-88990.

Zapyškio bendruomenės centras

Zita Zastartienė


Kiti įrašai

2013-05-14 Sekminių šventė Zapyškyje

Gegužės 19 dieną, sekmadienį, visus maloniai kviečiame į  Sekminių šventę:

13val.  Šv. Mišios Zapyškio bažnyčioje
15 val. Šventinis koncertas Zapyškio lauko estradoje. Jums koncertuos:

  • Vyrų vokalinis ansamblis „Trimitas“
  • Alšėnų kultūros centro kaimo kapela
  • Ilgakiemio kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Jiesia

Zapyškio kultūros centras


Kiti įrašai

2013-05-06 Kauno rajono švietimo centro Trečiojo amžiaus universiteto Zapyškio filialo sudentų veikla

Gegužės 15 d. 14 val. vyks paskutinis šias mokslo metais Kauno rajono švietimo centro Trečiojo amžiaus universiteto Zapyškio filialo studentų užsiėmimas „Apie gėles šiek tiek kitaip“. Lektorė - Vaidutė Milaknienė, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos dėstytoja.

Tiesa, tuo senjorų veikla nesibaigia. Gegužės 24 d. jų laukia ekskursija į Rygą ir Rundalės pilį. Gegužės 29 dieną vyks mokslo metų uždarymo renginys Kaune.

 

 


Kiti įrašai


Kiti įrašai